กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
  Asean Brunei Cambodia Indonesia Lao Malasia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam  
  อาเซียนภาคการเกษตร
 
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร >> ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน


       
บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALM)
เมืองหลวง             บัลดาร์ เสรี เบกาวัน
วันชาติ                  23 กุมภาพันธ์
สกุลเงิน                ดอลลาร์บรูไน
วันเข้าร่วมอาเซียน   7 มกราคม 2527
 
  

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา (KINGDOM OF CAMBODIA)
เมืองหลวง              กรุงพนมเปญ
วันชาติ                   9 พฤศจิกายน
สกุลเงิน                 เรียล
วันเข้าร่วมอาเซียน    9 เมษายน 2542
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (REPUBLIC OF INDONESIA)
เมืองหลวง              กรุงจาการ์ตา
วันชาติ                  17 สิงหาคม
สกุลเงิน                 รูเปียห์
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC)
เมืองหลวง              นครเวียงจันทร์
วันชาติ                   2 ธันวาคม
สกุลเงิน                 กีบ
วันเข้าร่วมอาเซียน    23 กรกฎาคม 2540
 

 

มาเลเซีย (MALAYSIA)
เมืองหลวง              กรุงกัวลาลัมเปอร์
วันชาติ                   31 ธันวาคม
สกุลเงิน                 ริงกิต
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 
   
        
สหภาพพม่า (THE UNION OF MYANMAR)
เมืองหลวง              เมืองเนปีดอ
วันชาติ                   4 มกราคม
สกุลเงิน                 จั๊ต
วันเข้าร่วมอาเซียน    23 กรกฎาคม 2540
 
 
 
 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
เมืองหลวง               กรุงมะนิลา
วันชาติ                   12 มิถุนายน
สกุลเงิน                  เปเซ
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 
 
 
 
 
 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (REPUBLIC OF SINGAPORE)
เมืองหลวง              สิงคโปร์
วันชาติ                   9 สิงหาคม
สกุลเงิน                 ดอลลาร์สิงคโปร์
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 
 
 
 
ราชอาณาจักรไทย (KINGDOM OF THAILAND)
เมืองหลวง              กรุงเทพมหานคร
วันชาติ                   5 ธันวาคม
สกุลเงิน                 บาท
วันเข้าร่วมอาเซียน    8 สิงหาคม 2510
 
 
 
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)
เมืองหลวง              กรุงฮานอย
วันชาติ                   2 กันยายน
สกุลเงิน                 ด่ง
วันเข้าร่วมอาเซียน    28 กรกฎาคม 2538

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics