กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
  Asean Brunei Cambodia Indonesia Lao Malasia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam  
  อาเซียนภาคการเกษตร
 
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร
หน่วยประสานงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หน่วยประสานงานในการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่
 
กรมการข้าว
สำนักนโยบายและยุทธศาตร์ข้าว
 
โทรศัพท์  0-2561-4383
 
 
กรมประมง
กองประมงต่างประเทศ 
 
โทรศัพท์ 0-2579-7941
 
 
กรมปศุสัตว์
กองปศุสัตว์ต่างประเทศ
 
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 4172, 4173
 
 
กรมวิชาการเกษตร
กองแผนงานและวิชาการ
 
โทรศัพท์ 0-2579-5359
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
 
โทรศัพท์ 0-2579-9522
 
 
กรมส่งเสิรมสหกรณ์
กองแผนงาน
 
โทรศัพท์ 0-2281-0107
 
 
กรมหม่อนไหม
โทรศัพท์ 0-2940-6655
 
 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 
โทรศัพท์ 0-2579-5832
 
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 
โทรศัพท์ 0-2561-2277 ต่อ 1322
 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0-2282-8145 
 
 
 
 
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics